Kontakt

MJER

Fakturačná a poštová adresa:
Jana Melichová
Na Grunte 14, 831 52 Bratislava

telefón: 0905 869 288 (+421 905 869 288)
e-mail: mjer@mjer.sk
webová stránka: mjer.sk

DIČ: 1077345841

Účet pre platby zo Slovenska:
Tatra banka / IBAN: SK97 1100 0000 0026 1382 9822

Účet pre platby z Českej republiky:
Fio banka / Číslo účtu: 2001333471, kód banky: 2010

Na adresu „Na Grunte 14, Bratislava“ si tiež môžete prísť zakúpiť nové výrobky a vyzdvihnúť objednané veci na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru.

Kontrolujte si prosím v mailoch aj priečinky SPAM a REKLAMA. Ak by sa mail týkajúci sa napríklad vašej objednávky objavil v týchto priečinkoch, jednoducho ho presuňte do hlavnej pošty.

Copyright MJER © Celý obsah na stránke www.mjer.sk podlieha autorskému právu. Použitie akejkoľvek časti jej obsahu je možné len na základe písomného súhlasu majiteľa.