Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku cez internetovú stránku www.mjer.sk. Predávajúcim je Jana Melichová, Na Grunte 14, 83152 Bratislava, DIČ: 1077345841

Výrobky skladom sú výrobky, ktoré sú už vyrobené, sú skladom a sú pripravené na odoslanie.

Výrobky na objednávku sú výrobky, ktoré Predávajúci v čo najkratšom čase zhotovuje na základe osobitých požiadaviek Kupujúceho, alebo sú určené osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.

Povinnosti Predávajúceho

Dodať Kupujúcemu druh a množstvo objednaných výrobkov v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Dodať Kupujúcemu výrobky vhodne zabalené.

Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie, alebo poškodenie výrobkov zavinené Slovenskou poštou, kuriérom a službou Packeta
b) oneskorené dodanie výrobkov zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa.

Povinnosti Kupujúceho

Objednané výrobky prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
Ak je na zásielke mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo Slovenskej pošte, kuriérovi,alebo spoločnosti Packeta.
Zaplatiť za výrobky kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si Kupujúci objednané výrobky neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a nárok na náhradu nákladov spojených s vrátením výrobkov späť Predávajúcemu.

Ceny výrobkov

Ceny výrobkov, tak ako sú uvedené na www.mjer.sk, sú platné v čase ich objednávania. Predávajúci nie je platca DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné, ktoré hradí Kupujúci.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien výrobkov. Nové ceny sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Na objednávku, ktorú Kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je odoslaná elektronicky na e-mail Kupujúceho a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Spôsob objednania

Výrobky si Kupujúci vyberá z ponuky výrobkov na stránke www.mjer.sk. Objednávku dokončí vyplnením povinných údajov, zadaním spôsobu platby. Po prijatí objednávky bude informovaný o prijatí objednávky a podrobnostiach o platbe.

Možnosti platby

PRE ZÁKAZNÍKOV ZO SLOVENSKA::
a) platba v hotovosti pri osobnom odbere
b) platba bankovým prevodom dopredu na náš účet vedený v Tatra Banke (IBAN: SK97 1100 0000 0026 1382 9822)
c) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka) na pošte, výdajnom mieste alebo kuriérovi

PRE ZÁKAZNÍKOV Z ČESKEJ REPUBLIKY:
Prevodný kurz medzi menami je prepočítaný podľa aktuálneho kurzového lístku Fio banky.
a) platba bankovým prevodom v českých korunách dopredu na náš účet vedený vo Fio banke (číslo účtu: 2001333471, kód banky: 2010). Keďže účet je vedený vo Fio banke, znamená to že pri platbe na Slovensko Kupujúci neplatí žiadne poplatky, je to definované ako domáci bankový prevod
b) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka) na výdajnom mieste alebo kuriérovi

Dodacie lehoty

Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania Výrobkov:
a) osobný odber (platí len pre Kupujúcich zo Slovenska)
b) doručenie Slovenskou poštou, 1. triedou (platí len pre Kupujúcich zo Slovenska). V tomto prípade je zo strany Slovenskej pošty dodacia doba uvádzaná nasledujúci pracovný deň, ale doba dodania závisí od aktuálnych prepravných podmienok prepravcu
c) doručenie kuriérskou službou (platí len pre Kupujúcich zo Slovenska). V tomto prípade dodacia doba závisí od prepravných možností prepravcu. Informačná (nie záväzná) doba dodania na Slovensku je nasledujúci pracovný deň
d) doručenie spoločnosťou Packeta. V tomto prípade dodacia doba závisí od prepravných možností prepravcu. Informačná (nie záväzná) doba dodania je 1 – 2 pracovné dni.

Dodacie podmienky Výrobkov skladom:
a) v prípade objednania Výrobkov skladom a platbe na dobierku, tieto zasielame ihneď nasledujúci pracovný deň po dni objednania
b) v prípade objednania Výrobkov skladom a platbe na účet Predávajúceho, tieto zasielame po pripísaní sumy za objednané výrobky na účet Predávajúceho. V tomto prípade treba brať do úvahy, že medzibankový prevod môže trvať viac dní. Objednávky, ktoré nebudú vyplatené do 14 pracovných dní stornujeme.

Dodacie podmienky a doba zhotovenia Výrobkov na objednávku:
Zhotovenie a tým aj zaslanie Výrobkov na objednávku je závislé od množstva momentálnych objednávok a typu objednaného Výrobku. Zhotovenie Výrobkov na objednávku sa spravidla pohybuje v rozmedzí 2 – 30 pracovných dní.
a) v prípade objednania Výrobkov na objednávku a platbe na dobierku bude Predávajúci ohľadom termínu dodania kontaktovať Kupujúceho mailom. Je dôležité kontrolovať si aj schránku SPAM.
a) v prípade objednania Výrobkov na objednávku a platbe na účet Predávajúceho, po zaevidovaní sumy na účte Predávajúceho tento začne objednané výrobky realizovať a bude ohľadom termínu dodania kontaktovať Kupujúceho mailom. Je dôležité kontrolovať si aj schránku SPAM.

Spôsob dopravy

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať k cene výrobkov poplatky za spôsob dopravy (poštovné) + balné:

PRE ZÁKAZNÍKOV ZO SLOVENSKA:

a) OSOBNÝ ODBER NA NAŠEJ ADRESE:bez obmedzenia hmotnosti
b) DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU: zásielky do 2 kg
c) DORUČENIE KURIÉROM NA ADRESU: zásielky do 3 kg
d) DORUČENIE SLUŽBOU PACKETA (bývalá ZÁSIELKOVŇA): zásielky do 5 kg

PRE ZÁKAZNÍKOV Z ČESKEJ REPUBLIKY (ČR):

DORUČENIE SLUŽBOU PACKETA (bývalá ZÁSIELKOVŇA): zásielky do 5 kg

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo na vrátenie výrobkov bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia výrobkov. Kupujúci je pri vrátení výrobkov na základe predchádzajúcej dohody s Predávajúcim povinný výrobky zaslať na vlastné náklady úplne neporušené, nepoškodené, nenosené, kompletné a v pôvodnom obale. Spolu s výrobkom je Kupujúci povinný zaslať aj doklad o kúpe a vyplnený formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, tlačivo sa nachádza na konci Obchodných podmienok. Výrobky vrátené dobierkou nebudú prijaté. Cena za tovar bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. c) druhá veta zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Reklamácie, záručné podmienky

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu (fyzickej osobe) záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa predaja podľa Občianskeho zákonníka.
Faktúra, zasielaná elektronicky mailom, slúži zároveň ako záručný doklad.

Kupujúci je povinný objednané výrobky prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
V zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. c) druhá veta zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Výrobky na objednávku sú zhotovované individuálne podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa. Veľkosť a proporcie vzorov sú prispôsobované objednanému rozmeru výrobku. Preto identickú zhodu dvoch výrobkov nie je možné nikdy dosiahnuť.
Farebnosť reálnych výrobkov sa môže líšiť od farebnosti, ktorú Kupujúci vidí na monitore alebo displeji. Je to zapríčinené rôznymi individuálnymi vlastnosťami a nastaveniami monitoru alebo displeja Kupujúceho..
Dôvodom na vrátenie nie je nespokojnosť s farbou, hrúbkou, vzorom,..

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie výrobkov, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie výrobkov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním a použitím, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.
Taktiež sa reklamácia nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním, poškodenia lakom, parfumom.
Reklamáciu musí Kupujúci oznámiť Predávajúcemu vyplneným tlačivom „Reklamačný formulár“, ktoré pošle emailom alebo na adresu predávajúceho, tlačivo sa nachádza na konci Obchodných podmienok.. Reklamovaný výrobok zašle Kupujúci na vlastné náklady úplne neporušený, nepoškodený, nenosený a kompletný spolu s dokladom o kúpe na adresu Predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).
V prípade neoprávnenej reklamácie budú výrobky vrátené späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Náklady na prepravu neoprávnene reklamovaných výrobkov hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú.
Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej písomného doručenia.

Alternatívne riešenie sporov

Od 15. februára 2016 má Kupujúci možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči Predávajúcemu prostredníctvom alternatívneho on-line riešenia. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môže Kupujúci využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Autorské práva

Copyright MJER ©. Celý obsah na stránke www.mjer.sk podlieha autorskému právu. Použitie akejkoľvek časti jej obsahu je možné len na základe písomného súhlasu majiteľa. Rešpektujte prosím autorské práva.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR – Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom vrátane ich vykonávacích predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Obchodných podmienok

Formuláre na stiahnutie: